Financial Sense

Investice, spoření a pojištění pro váš spokojený život

Vše pro vaše finance

S čím vám mohu pomoci

Životní a úrazové pojištění

Oblast rizikové životní, úrazové a nemocenské pojištění je oblastí, které přikládáme nejvyšší důležitost v celkové produktové oblasti naší společnosti. Zajištění rizik spojených s běžným životem, jako např. trvalé následky, pojištěn úrazu, pracovní neschopnosti, invalidity, finanční zajištění svých nejbližších a další dle našeho názoru musí tvořit základní stavbu klientova zabezpečení. 

Hypotéky

Poskytujeme účelové a neúčelové úvěry fyzickým osobám i podnikatelům. Účelové úvěry obvykle slouží k zajištění bydlení nebo jeho rekonstrukci. Úvěr umožní získat či vylepšit svůj vlastní domov nebo nemovitost svých blízkých. Nejvíce využívaným účelovým úvěrem jsou hypotéky, těsně následují překlenovací a řádné úvěry stavebního spoření

Investiční poradenství

Pravidelné investování je jednou z nejdůležitějších součástí dlouhodobých rezerv. Jedná se o způsob zhodnocování peněz prostřednictvím investičních společností. Ty vytvářejí pro své klienty mj. i fondy životního cyklu. 

Finanční plánování

Systém práce Finančního specialisty je zaměřen na poskytnutí zpětné vazby na klientovi pojistné produkty a jejich individuální nastavení. V 68 % případů se u klientů setkáváme se špatně nastavenými limity pojistného plnění či neinformovaností klienta o významu uzavřeného pojištění. 

Akce!!!

Zhodnotíme Vaše úspory