Vše pro vaše finance

S čím vám mohu pomoci

Životní a úrazové pojištění

Oblast rizikové životní, úrazové a nemocenské pojištění je oblastí, které přikládáme nejvyšší důležitost v celkové produktové oblasti naší společnosti. Zajištění rizik spojených s běžným životem, jako např. trvalé následky, pojištěn úrazu, pracovní neschopnosti, invalidity, finanční zajištění svých nejbližších a další dle našeho názoru musí tvořit základní stavbu klientova zabezpečení. Každý člověk má jiné požadavky a od zajištění životních rizik požaduje vždy něco jiného. Proto vybíráme z pojistného trhu nejvhodnější produkty dle požadavků a kritérií klienta, na jejichž základě sestavujeme klientovi individualizované rizikové životní pojištění, které přesně kopíruje jeho životní potřeby.

Investiční poradenství

Pravidelné investování je jednou z nejdůležitějších součástí dlouhodobých rezerv. Jedná se o způsob zhodnocování peněz prostřednictvím investičních společností. Ty vytvářejí pro své klienty mj. i fondy životního cyklu.


Hypotéky

Poskytujeme účelové a neúčelové úvěry fyzickým osobám i podnikatelům. Účelové úvěry obvykle slouží k zajištění bydlení nebo jeho rekonstrukci. Úvěr umožní získat či vylepšit svůj vlastní domov nebo nemovitost svých blízkých. Nejvíce využívaným účelovým úvěrem jsou hypotéky, těsně následují překlenovací a řádné úvěry stavebního spoření.

Povinné a havarijní pojištění

Mezi nejdůležitější neživotní pojištění patří zcela jisté pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jak nás povinné ručení chrání?

Pokud způsobíme v pojištěném vozidle škodu někomu dalšímu, tuto škodu za nás zaplatí pojišťovna. Nezáleží na tom, o jakou škodu jde - zda o škodu na zdraví, majetku, nebo o ušlý zisk. Jde jednoduše o komplexní ochranu, kterou by každé neživotní pojištění mělo nabídnout.Kromě povinného ručení můžeme zmínit ještě havarijní pojištění, které rovněž pod neživotní pojištění spadá.

Pojištění nemovitostí a domácnosti

Náš domov je často naší největší životní investicí, proto bychom ji měli chránit vhodným pojištěním. U tohoto pojištění si musíme dávat pozor na to, co je jeho součástí:

  • Na jaké předměty/stavby se vztahuje?
  • Na jaké druhy škod se vztahuje?

Dbejte také na to, abyste svůj majetek neměli podpojištěný!!!

Stavební spoření

Stavební spoření je střednědobý spořící produkt, který spojuje výhody garantovaného spoření s podporou státu. Tento produkt umožňuje čerpat výhodný úvěr na financování bytových potřeb. Slouží ke zhodnocování finančních prostředků ve střednědobém horizontu nebo k financování bytové potřeby s nízkou úrokovou sazbou.

Jedná se o bezpečný způsob uložení finančních prostředků, neboť 100 % vkladů je ze zákona pojištěno do výše 100 000 €. Výhodou stavebního spoření je jeho podpora ze strany státu formou státního příspěvku. Ten dosahuje 10 % z ročního příspěvku účastníka, maximálně 2000 Kč ročně. Při maximálním využití státního příspěvku se průměrné roční zhodnocení pohybuje okolo 3,5 - 3,7 % p.a.

I přes legislativní změny se stále jedná o výhodný spořící produkt na dobu 6 let a měl by být součástí portfolia každého člověka. V rámci stavebního spoření je možné také čerpat výhodný úvěr na bytové potřeby, např. na rekonstrukci.

Cestovní pojištění

Jedná se o pojištění ke krytí rizik spojených s cestováním. Pokud se chystáme vycestovat do zahraničí, ať služebně či soukromě, neměli bychom zapomenout na odpovídající cestovní pojištění. Ušetříme se případným, nepříjemným překvapením a vycestujeme s vědomím jistoty, že budeme připraveni v rámci krytých rizik. Zahrnuje především zdravotní pojištění (pojištění léčebných výloh), pojištění úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a právní ochrany.     

Penzijní připojištění

Dlouhodobý produkt investičního charakteru podporovaný státem. Jde o nástupce penzijního připojištění, které se pro nové klienty uzavřelo v roce 2012.

Vlastnosti

  • Podpora formou státního příspěvku a daňových úlev.
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele.
  • Možnost volby mezi několika účastnickými fondy.
  • Možnost realizovat zisk i ztrátu.
  • Vyšší rizika u dynamičtějších strategií (riziko tržní a kreditní).

Finanční plánování

Systém práce Finančního specialisty je zaměřen na poskytnutí zpětné vazby na klientovi pojistné produkty a jejich individuální nastavení. V 68 % případů se u klientů setkáváme se špatně nastavenými limity pojistného plnění či neinformovaností klienta o významu uzavřeného pojištění. Není pak divu, proč se na internetu můžeme setkat se stížnostmi nespokojených lidí na následné plnění od pojišťoven.

U pojistných událostí dále garantujeme našim klientům pomoc s kompletním servisem při hlášení pojistné události a dotažení tak pojistné události k plnění ze strany pojišťoven.